Zastřešení objektu

  • střešní nosníky vazníky, vaznice, průvlaky a ztužidla
  • nosné pláště

Návrh vhodné střešní konstrukce vychází zejména s požadavku na rozpon event. materiál. Nejvíce používané konstrukce do rozponu 40m jsou střešní železobetonové nosníky, které se dají různě kombinovat. Na tyto nosníky se používá většinou lehký střešní plášť. V případě požadavku na akustiku nebo větší požární odolnost lze použit již zmiňovanou novinku od firmy Dobiáš a to střešní dutinový panel z lehkého keramického betonu,který má na rozdíl od dříve používaných kazetových desek pro rozpon pouze na 6m větší rozměrové možnosti až do 8m.Systém vazníkový umožní dosažení nejmenší výšky střešní konstrukce,ale při větších rozponech je náročný na nadrozměrnou dopravu a cca. dvojnásobné množství vazníků. Proto je vhodné volit typ vazníku podle nejbližšího výrobce z důvodu použité technologie a kapacity výroby.Vazníkový systém je výhodný zejména u jednolodních hal.Proto se u vícelodních hal spíše požívá systém vazník -vaznice nebo průvlak - vazník ,u kterého lze v případě potřeby také snížit výšku střešní konstrukce.Pro větší rozpony se spíše používají ocelové konstrukce , které lze řešit v různých variantách.Nejlevnější konstrukce jsou však náročnější na výšku.Ocelové konstrukce jsou však nevýhodné v případě požadavku na požární odolnost více jak 15 min. a také vyžadují provozní náklady na údržbu.Obdobné vlastnosti mají i dřevěné konstrukce,které na větší rozpony vychází nejdražší. Výhodou těchto konstrukcí je, že se dají dělat např. obloukové tvary nosníků. S úspěchem lze použít pro menší rozpony u plochých střech např. dutinové stropní panely Spiroll nebo PZD.

První konzultaceZDARMA