Založení objektu

  • plošné
  • hlubinné

Ne vždy je správně navrženo založení objektu. V poslední době je trend používat hlubinné pomocí pilot z důvodu zejména časových, ale ne vždy je to nejlevnější řešení. Máme zkušenosti s návrhem levnějšího způsobu pomocí plošného založení, pokud nám to základové poměry umožní. Toho lze dosáhnout na př. pomocí jednostupňových patek, které jsou součástí již prefa sloupu a tento způsob pak je i rychlejší než pilotové. Tento způsob se používá zejména v SRN. V případě provedení základu pod prefa sloup pomocí jednostupňové patky bez kalichu lze použít i v monolitickém provedení při malé tlouštce. Dále není vhodné navrhnout hlubinné založení při malém množství pilot z důvodu značných nákladů na převoz vrtné soupravy. Naopak bývá problém použít plošné založení v blízkosti již stávajících základových konstrukcí.

Ještě větší prostor návrhu vhodného řešení se nabízí u opěrných stěn nebo zřízení podzemních podlaží obzvláště v přítomnosti podzemní vody. To se projeví zejména u vícepodlažních budov. V těchto případech se nám daří velmi často najít levnější a technicky lepší řešení, ale je to značně rozsáhlá problematika, kterou nelze na těchto stránkách prezentovat. Naše zkušenosti jsou značné, abychom vám uměli navrhnout nejlevnější a technicky vhodné řešení.

První konzultaceZDARMA