Stropní konstrukce

  • železobetonové konstrukce
  • konstrukce z lehkého keramického betonu

Pro provedení stropních konstrukce se nabízí široká řada možností z různých materiálů např. železobetonové, dřevěné, ocelové, keramické atd. Nejvíce používané jsou železobetonové, které jsou nejlevnější a mají největší tvarovou variabilitu.Návrh typu provedení tohoto stropu vychází zejména z požadavku na rozpon,únosnost,výšku,požární odolnost,akustiku ,tvar podhledu,rychlost výstavby a zejména cenu,kterou tyto požadavky významně ovlivňují.K nejpoužívanějším typům patří monolitický,filigránový,žebrový (ten v současné době úspešně nahrazuje TT z důvodu nedostupnosti této technologie v ČR a zejména nejlevnější a nejrychlejší stropní konstrukce z dutinových panelů typu Spiroll nebo PZD.V minulosti hodně používané panely PZD byly vytlačeny z důvodu již nevyhovující výrobní technologie a rozměrových možností vytlačeny panely Spiroll tlouštky do 20cm.V současné době je na trhu nová výrobní technologie na výrobu dutinových panelů PZD firmy Dobiáš viz. www.alidal.cz,která umožňuje nové možnosti a vlastnosti těchto dutinových panelů.Jedná se zejména o tyto:větší rozpon až do 8m,větší zatížení a požární odolnost,menší hmotnost,možnost využití jako filigrán.

Dále má výhody proti panelu Spiroll a to v kombinaci s nadbetonávkou větší únosnost při stejné tlouštce=spřažení, větší požární odolnost, možnost srovnání podhledu, poloviční hmotnost (věžový jeřáb nastavený na hmotnost palety cihel cca.1,2t uzvedne),možnost vytažení výztuže z čela panelu,skladebná šířka 0,6m vytvoří rastr jako podhled=v západní Evropě se neomítá),větší smykovou únosnost a zejména možnost výroby z lehkého keramického betonu což bychom vám chtěli představit jako novinku na trhu.Tato malá hmotnost má zajímavý význam pro využití na střechy a na výstavbu garážových domů pro větší rozpony (v kombinaci s malým užitným zatížením 2,5kN/m2 např. pro 17m rozpon jako žebrový strop. Zde bych však chtěl upozornit na nevhodnost použití panelů Spiroll u otevřených garáží z důvodu předpětí, které při teplotních změnách způsobuje prohýbání i několik cm neustále v čase,což vede k případným poruchám). Malá hmotnost u těchto konstrukcí se pozitivně projeví i u vícepodlažních budov do výšky nosníků a také do založení.Panel z lehkého keramického betonu se vyvinul ve spolupráci z firmou Liapor Vintířov.

První konzultaceZDARMA