Svislé konstrukce

  • nosné skelety
  • opláštění
  • zdivo

Návrh nosné svislé konstrukce je nejsložitější, protože mimo ekonomického hlediska se musíme rozhodovat také z důvodů požadavků na architektonické ztvárnění a mechanicko-fyzikální vlastnosti konstrukce. Proto není jednoduché zvolit vhodnou konstrukci, která by zároveň splňovala funkci nosnou a obvodového opláštění. Toto se daří zejména u menších staveb, ale i u nás na trhu existují nové materiály např. betonové tenkostěnné skořepiny od firmy Dobiáš, které splňují oba požadavky a zároveň jsou nejlevnější. Tyto technologie jsou používané zejména v západní Evropě. Ve spojení s vodorovnou železobetonovou konstrukcí pak tvoří homogenní konstrukci a můžou nahrazovat skeletovou konstrukci. Dále nejsou tak náchylné na poruchy např. časté praskliny u keramické zdiva z důvodu nekvalitního vypálení ve snaze snížení nákladů na výrobu.

V poslední době zejména u bytové výstavby se používá ne příliš ekonomický způsob výstavby pomocí monolitických stěn, který má ještě jednu nevýhodu případně měnit v čase půdorysnou dispozici. Toto umožňuje např. levnější provedení nosného železobetonového skeletu s výplňovým zdivem, kde je velký výběr materiálu. Tento způsob je také rychlejší. Nosný skelet je vhodný také u výrobních a skladových hal, kde je možné použít lehký opláštění, pokud nejsou požadavky např. proti mechanickému poškození.

První konzultaceZDARMA