Lehký dutinový stropní panel z keramického betonu v praxi

13. 2. 2016


Chtěl bych Vám představit možnost využití novinky a to lehkého dutinového stropního panelu z keramického betonu na konkrétní stavbě.Jedná se o obchodní centrum situované v 1.NP,pod kterým v suterénu je umístěno autobusové nádraží.

Požadavky na stavbu byly provést stropní konstrukci v min. možné výšce při max. rozponech až 21,5m a se zvýšenou požární odolností 90min.Dle původního projektu byla stropní konstrukce navržena pomocí ocelových nosníků PEIKKO a stropních dutinových panelů Spiroll z předpjatého betonu.Nevýhodou obou těchto prvků je,že nedosahují požadovanou požární odolnost bez dalších opatření a vysoká cena PEIKKO nosníků.

Náhradou panelů Spiroll dutinovými panely z lehkého keramického betonu je dosaženo požadované požární odolnosti bez úprav a snížení hmotnosti,což umožní nahradit drahénosníky PEIKKO trámy ze železobetonu.Další výhodou stropních dutinových panelů z lehkého keramického betonu je,že ve spojení s nadbetonávkou roste únosnost stropní desky a lze je také uložit podobným způsobem jako filigrány při vyčnívající výztuži z čela panelu a srovnat podhled do roviny což u panelů Spiroll nelze.