Akce Hala Varta Milevsko

15. 9. 2017

U této akce došlo k několika změnám oproti původnímu řešení a to v adm. přístavbě byl monol. strop nad 1.NP  nahrazen dutinovýmí žb panely,které byly osazeny na skelet ze sloupů a průvlaků a monol. strop nad 2.NP byl nahrazen žb nosníky s trapezovým plechem,což navazovalo na stejný způsob provedení  halové části.Toto řešení přineslo urychlení a zlevnění stavby.